Congres

Het congres is een tweedaags evenement in mei en vormt het orgelpunt van ons  werkjaar. De sterkte van dit congres is dat we het principe ‘leraars voor leraars’ hanteren. Op die manier zorgen we voor erg praktijkgerichte uitwisselingsverhalen waarbij de bedoeling vooral is dat leraars met een serieuze bagage aan visie en aanpak terugkeren naar hun school.

Congres 28 en 29 mei 2019 in Blankenberge.

Praktisch?

"De leraar als motiverende coach" met keynotespreker Maarten Vansteenkiste

Dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019

Floréal Blankenberge

Binnenkort kan u hier inschrijven

Voor leerkrachten en beleidsmakers van eerste graad secundair onderwijs

 

Wat?

De modernisering: kansen om nóg beter in te spelen op de leerprocessen van onze leerlingen?

 

Hoe?

Gedurende 2 dagen zullen we in schooloverstijgende en schooleigen werksessies inzoomen op de verschillende aspecten van motivatie en hoe je dit als leraar verwezenlijkt in de klas:

  • Wat is motivatie?
  • Wat kan veranderen opdat we meer gemotiveerde leerlingen op onze schoolbanken krijgen?
  • Is ons huidig schoolsysteem voldoende toereikend om alle leerlingen gemotiveerd te krijgen en te houden?
  • Kunnen we door het dynamischer en flexibeler maken van onze leerprocessen meer leerlingen motiveren?
  • Kunnen onze schoolorganisaties voldoende inspelen op het leren van vandaag?
  • Laten wij vandaag ontwikkelingskansen van leerlingen onbenut?
  • ...

 

Wie?

Voor directies en leraren en personeel van eerstegraadsscholen of middenscholen
Voor directies van het basisonderwijs
Voor CLB-medewerkers
Voor pedagogisch begeleiders

 

 

 

Studiedagen

Twee keer per schooljaar organiseren we een studiedag. In het eerste trimester voor beleidsmakers, in het tweede trimester voor beleidsmakers en leraars. Deze studiedagen zijn vooral bedoeld om scholen uit te dagen hun visie te blijven ontwikkelen en verfijnen.

DE MODERNISERING || Wat is mogelijk in mijn school

Op vrijdag 9 november organiseren we een studiedag voor directies en beleidsmakers. 

HET KADER
Drie specialisten schetsen het kader van de onderwijshervorming:
• Georges Monard, ere-secretaris-generaal departement onderwijs & vorming (1987-2000), was midden 2013 betrokken bij de geplande hervormingen in het onderwijs, waarbij het rapport-Monard de basis vormde. Hij brengt een  korte  historische schets van wat voorafging aan de modernisering.
• Chama Rhellam, adviseur departement onderwijs & vorming - Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding, schetst het (minimum) wettelijk kader voor de eerste graad vanaf 1/9/19.
• Cindy Lammens, teamverantwoordelijke secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vertelt hoe zij de modernisering willen vorm geven.

PRAKTIJKVOORBEELDEN
Enkele LIEN-scholen schetsen hoe zij de onderwijshervorming vertalen naar de praktijk. Je kan de verhalen beluisteren van de scholengemeenschap Sint-Quintinus, Stroom Leuven en Sint-Vincentiusinstituut Gijzegem.

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016