4. begeleiding van leren, leven en kiezen vooropstellen.

Leerlingen kunnen pas leren wanneer ze een positief zelfbeeld hebben en zich goed voelen op school.

De school kiest daarom voor een breed begeleidingskader om op maat van iedere leerling belangrijke stappen te zetten in leren, leven en kiezen.

Leerlingen zijn in de school als totale persoon; met hun talenten, hun onvolmaaktheden en hun onvolgroeidheden. Ze kunnen rekenen op een totale algemene begeleiding in de verschillende domeinen:

Leren

Leren en leren leren is een opdracht voor iedere leerling waarin hij/zij uitdrukkelijk begeleid wordt door de school.

Kiezen

Het studiekeuzeproces heeft als doel onaangepaste studiekeuze te vermijden maar heeft daarenboven en vooral ook een emancipatorisch doel, namelijk leerlingen leren om op een verantwoorde wijze zelf keuzes te kunnen maken.

Sociaal- emotioneel

De schoolstructuur wordt gedragen door een waardenpatroon van respect, solidariteit, creativiteit en innerlijkheid die het dagdagelijks leven bepalen. Leerlingen met problemen die hulp nodig hebben zullen opgevangen worden in een georganiseerd begeleidingsnet.

 LIEN-Vlaanderen wil een eigentijds forum bieden aan eerstegraadsscholen en middenscholen om rond deze visie en onderwijspraktijk samen te leren en elkaar te inspireren.

   

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016

Comments