3. studiekeuze uitstel realiseren.

Alle basisschoolverlaters hebben baat bij uitstel van studiekeuze.

De school wil daarom leerlingen zoveel mogelijk uitdagen de eigen competenties en talenten te laten ontdekken. Daarbij streven we ernaar om op termijn basisopties en beroepenvelden te vervangen door verkennende projecten. Zo groeien leerlingen naar een positieve oriëntering. In het huidige onderwijssysteem ligt de schoolcarrière van een kind vaak op 11-jarige leeftijd vast. Vlaamse scholen delen de kinderen uitzonderlijk vroeg in op niveau. Vooral voor kansarme kinderen pakt dat vaak nadelig uit. Zij belanden op een laag onderwijsniveau dat in de huidige organisatiestructuur geen of nauwelijks kansen biedt om op te klimmen. Terwijl ze dit misschien wel zouden kunnen wanneer we dit anders aanpakken. Het is nefast om te claimen dat je op twaalfjarige leeftijd kan inschatten (als school, ouders, maatschappij) wat een kind kan en wil als hij dertig is. Na hun twaalfde beleven kinderen namelijk nog grote groeispurten. Deze vroege opdeling in niveaus creëert een ongelijkheid die nauwelijks tot niet bij te sturen valt in de verdere secundaire schooltijd.

Om elke jongere kans te geven zich zo veel mogelijk te blijven ontplooien is het essentieel om de studiekeuze daadwerkelijk uit te stellen. Zodoende kan de focus blijven liggen op het verwerven van de algemene basisvorming. Hierbij is het essentieel dat de leerling de mogelijkheid krijgt bepaalde clusters van vakken te verkennen zodat hij een gedegen keuze kan maken van een studierichting in de tweede graad.

   

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016