2. een brede basisvorming voorzien voor álle leerlingen.

Het geheel van kennis, vaardigheden en leef- en leerattitudes hebben jonge mensen nodig om te kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen.

De school gelooft dat deze competenties optimaal ontwikkeld kunnen worden door de basisvorming zo breed mogelijk te blijven aanbieden aan alle leerlingen. Via maatwerk speelt zij zoveel mogelijk in op de individuele leerbehoefte van ieder kind. Zo realiseren we gelijkwaardige onderwijskansen.

Om op een zinvolle manier te kunnen participeren aan de uitbouw van onze samenleving en om bewust te kunnen deelnemen als volwaardig persoon aan ons gezamenlijk overleg zijn een aantal basiscompetenties vereist. Onder basiscompetenties verstaan we kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes binnen de ontwikkelingsdomeinen ‘kennen’, ‘kunnen’ en ‘zijn’.

Het domein van het ‘kennen’ bevat competenties die begrip, kennis en inzicht mogelijk maken van de omgevende natuur en technologie en van de psychosociale en maatschappelijke fenomenen. De voornaamste competentie in dit domein bestaat uit het beschikken van gedifferentieerde schemata die toelaten om de realiteit genuanceerd te interpreteren.

Het domein van het ‘kunnen’ bevat vaardigheden die toelaten om relationele netwerken te ontwikkelen. De voornaamste competenties in dit domein zijn communicatieve competentie en creativiteit.

Het domein van het ‘zijn’ bevat disposities, persoonlijkheidskenmerken, attitudes die het omgaan met de realiteit sturen. De voornaamste competenties in dit domein zijn exploratiedrang en zelfsturing.

Om elke jongere alle kansen te geven om op sociaal, politiek, economisch, cultureel vlak volwaardig lid te zijn van de samenleving, moet deze basisvorming aan zoveel mogelijk leerlingen op een zo effectief mogelijke manier verstrekt worden.

Die basisvorming dient eveneens als fundament waarop meer gespecialiseerde vorming moet steunen. Bij het verstrekken van een gemeenschappelijke basisvorming zal rekening gehouden worden met de verschillen die tussen leerlingen bestaan.

   

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016