1. groeikansen garanderen voor alle basisschoolverlaters

Leerlingen van de eerste graad zijn volop in ontwikkeling en hebben dus ontzettend veel leerpotentieel.
De school is er voor alle jongeren die de basisschool verlaten. Ze gelooft dat alle jongeren het best van en met elkaar kunnen leren via een maximale mix van contexten, talenten en competenties.

Kinderen hebben recht op een school waarin de diversiteit van het leven tenvolle aanwezig is. De gevarieerde rijkdom van het leven komt het best tot uiting in een pluriforme groepssamenstelling. Daarom streven we naar een leerlingenpopulatie die een zo getrouw mogelijke weergave    is van de maatschappelijke omgeving.

De breedte van de leerlingenpopulatie wordt bepaald door de vaardigheden die de school bezit om een efficiënte begeleiding te bieden aan leerlingen met specifieke leernoden. De school ontwikkelt die vaardigheden voortdurend met het oog op een gedegen begeleiding van de zo heterogeen mogelijke groep leerlingen. ‘Alle’ wordt dus gedefinieerd in functie van de vaardigheden en de knowhow van de school en niet in functie van de leerlingen met leernoden.

Het aanvaarden van een jongere als leerling in functie van de school houdt voor de school het engagement in om met deze jongere op weg te gaan en alle mogelijke middelen in te zetten om deze jongere optimale kansen tot ontplooiing te geven.

De schoolcultuur zal de sociale integratie van alle jongeren bevorderen. Toch moet het evenwicht bewaard blijven tussen de energie die het kind met specifieke noden in een groep vraagt en de effectieve hulp die aan dat kind kan geboden worden. De spanning tussen het heil van het    kind met problemen en het goed functioneren van de groep waartoe het kind behoort, zal in iedere individuele situatie geëvalueerd worden.

   

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016

Comments