Werkjaar 2017

Congres

Het congres is een tweedaags evenement in mei en vormt het orgelpunt van ons  werkjaar. De sterkte van dit congres is dat we het principe ‘leraars voor leraars’ hanteren. Op die manier zorgen we voor erg praktijkgerichte uitwisselingsverhalen waarbij de bedoeling vooral is dat leraars met een serieuze bagage aan visie en aanpak terugkeren naar hun school.

33ste LIEN-congres

In het basisonderwijs wordt een nieuw leerplan ingevoerd. Dit zal zeker en vast zijn consequenties hebben voor de toekomstige leerlingen die naar het secundair komen. Deze gelegenheid grijpen we aan om ons nog eens ten volle stil te staan op één van de vier LIEN-basisdoelstellingen:

Groeikansen garanderen voor alle basisschoolverlaters.
Leerlingen van de eerste graad zijn volop in ontwikkeling en hebben dus ontzettend veel leerpotentieel.
De school is er voor alle jongeren die de basisschool verlaten. Ze gelooft dat alle jongeren het best van en met elkaar kunnen leren via een maximale mix van contexten, talenten en competenties.

 Dit congres focust op datgene wat we als eerstegraads scholen doen om de overgang van basis naar secundair te vergemakkelijken. We inspireren elkaar om de concrete klas- en schoolpraktijk te leren kennen die inspeelt op de leer- en leefprocessen van onze leerlingen.

Klik hier voor foto's van ons congres

Congres 23 en 24 mei 2017

LIEN-scholen maken hun topprioriteit van een vlotte overgang basis naar secundair onderwijs.  ‘Hoe doen we dit het best voor en met de grote diversiteit van de groep die in onze scholen start? ‘

Ondertussen herschreef het basisonderwijs haar leerplan. Dit heeft zeker en vast gevolgen voor de startpositie van leerlingen in de eerste graad. Tijd om de doelen van de eerste graad af te stemmen op het werk van onze collega’s van het basisonderwijs.

Praktisch?

Dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2017

Floréal Blankenberge

Inschrijven voor vrijdag 12 mei

Voor leerkrachten en beleidsmakers van eerste graad secundair onderwijs

Studiedag februari 2017

‘LIEN doet aan speed learning’

Op woensdag 15 februari en woensdag 22 februari organiseerden we studiedagen van leraren voor leraren, in samenwerking met de lerarenopleiding van de Artevelde Hogeschool in Gent en PXL Education Hasselt. 

Leraren, directies en studenten van de lerarenopleiding volgden workshops naar keuze en werden geïnspireerd door goede praktijkvoorbeelden.

’s Middags werd de studiedag afgesloten met een netwerklunch. 

LIEN toonde duidelijk waar we voor staan: leren, inspireren en netwerken!

Studiedag 15 februari 2017 te Gent:‘LIEN doet aan speed learning’

Studiedag 22 februari 2017 te Hasselt:‘LIEN doet aan speed learning’

Studiedag oktober 2016

‘LIEN daagt Hilde Crevits uit’

De visie van LIEN op de onderwijsmodernisering

De conceptnota is er. Veel ruimte voor concrete invulling ook. Daarom de hoogste tijd om de LIEN-koppen bij elkaar te steken. Wat is goed? Wat kan beter?

Op woensdag 26 oktober gaven we het officiële startschot voor LIEN-Vlaanderen. Meer dan 70 deelnemers hebben, samen met de 6-koppige Raad van Bestuur, onze minister van onderwijs uitgedaagd. De minister drukte haar appreciatie uit voor onze organisatie, die netwerking binnen het onderwijslandschap voorop stelt. Temeer omdat er zoveel expertise aanwezig is in de scholen en zij gelooft in ons concept om scholen te bundelen die geloven in die brede eerste graad en die jongeren via onze 4 pijlers sterker wilt maken.
Onze sneuvelnota, als reactie op het masterplan en de huidige conceptnota, werd uitvoerig doorgepraat met alle aanwezigen. Nu is het aan de Raad van Bestuur om deze info te verwerken in een definitieve nota, die we zullen voorleggen aan onze Koepel en aan minister Crevits.

>> Klik hier voor deze nota in PDF

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016