St.A.M.-congres van 3 en 4 mei 2016:

samenvatting van de verslagen van de verschillende werkgroepen.

Thema: Positief inzetten op verschillen in de klas, met focus op hoogbegaafdheid, gender en SES

Het inleidend referaat van prof. Idès Nicaise schetste de 3 subthema’s. Het was een pleidooi voor heterogene settings in het secundair onderwijs.. Gekoppeld aan een uitgestelde studiekeuze (late tracking), levert deze setting de beste resultaten.
Hij stipte tevens aan dat sociale segregatie nog steeds een (te) grote rol speelt in ons onderwijs. Toptalent raakt nog te vaak bedolven onder het ontbreken van voldoende kansen, te wijten aan de zwakke socio-economische situatie. Ouders hierin betrekken blijkt een moeilijke stap voor veel scholen.
Het onvermijdelijke verschil tussen jongens en meisjes werd ook door hem belicht. Het belang van (mannelijke) rolmodellen en de link met de motivatie van (vooral) jongens, kwam hierbij naar voor.

Nadien werd het referaat besproken binnen de verschillende werkgroepen. De meeste groepen waren het eens met de inhoud, al was er een groep die de begripinvulling “SES” en “hoogbegaafd” wat in vraag stelde. Zij vonden dat het meer ging over “maatschappelijk kwetsbare gezinnen”, wat ruimer gaat dan “sociaal economische status”.
Tijdens de nabespreking van de 3 voorbeelden van goede schooleigen praktijk viel op dat quasi alle scholen met dezelfde moeilijkheden worstelen:
-    hoe een zinvol aanbod bieden aan de hoogbegaafden?
-    hoe vnl ouders motiveren om hun schoolse betrokkenheid te verhogen, m.a.w.: hoe de schooldrempel verlagen?
-    hoe de stereotypen doorbreken die leven rond de genderproblematiek?Dit leverde in de werkgroepen boeiende gesprekken, uitwisselingen én uitspraken op.
Een greep:
-    verkennende projecten / talenturen voor (alle) leerlingen,
-    duo-teaching (vlinderuren) om differentiatie te faciliteren,
-    huisbezoeken bij sociaal minder vaardige gezinnen,
-    hoogbegaafdheid loskoppelen van prestatie(druk),
-    “we willen meer machomannen”!
-    “Hoogbegaafde leerlingen moeten leren falen”
-    “Het is oké om trager en op een andere hoogte te vliegen”
-    invoeren van 4-2-1: instructie wordt 1 keer uitgelegd -> aan de slag per 4, dan per 2, en tenslotte individueel
-    verband tussen leerstijl jongens (nood aan autonomie) / meisjes (nood aan structuur) en hoe je als leerkracht (man/vrouw) voor de klas staat
-    lessen schrappen waar een leerling goed in is
-    …

Daarna gingen alle werkgroepen aan de slag om een actieplan op te stellen voor 1 van de 3 thema’s. Tenslotte zat elke school samen om de verkregen input samen te leggen en te bespreken wat kon meegenomen worden naar de eigen school.
Uit alle verslagen blijkt dat de deelnemers vooral rond SES en hoogbegaafdheid gewerkt hebben. Gender kwam duidelijk het minst aan bod in de nabesprekingen. Verbreding van de eigen kennis, uitwisseling van ervaring en systemen wordt als bijzonder waardevol ervaren. Vele deelnemers geven aan dat er zeker nood is aan een organisatie als St.A.M. (LIEN) om de verschillende kennis en het rijke (maar soms ongekende) aanbod aan “good practise” binnen de St.AM.-scholen te bundelen. Er werden dan ook al contacten gelegd tussen scholen om bij mekaar op leerbezoek te gaan. LIEN neemt zich voor om in de toekomst een “uitwisselingsplatform” uit te bouwen.
De meeste groepen vonden dat er tijd tekort was om alles te bespreken. Ondanks dat gevoel gaven ze wel allemaal aan dat het congres aan hun verwachtingen tegemoet is gekomen en dat er kansen geboden werden om zelf verdere stappen te zetten in de eigen school.

 

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016