St.A.M.-congres 2012

Tussen weten, denken, dromen en doen ...

De eerste graad en de middesnchool van vandaag en morgen

(15 en 16 mei 2012)


Reeds een aantal jaren worden we geconfronteerd met een toegenomen aandacht voor de specifieke rol die de eerste graad in het continuüm van de schoolse vorming van kinderen en jongeren speelt of zou moeten kunnen spelen. Binnen het VVKS0 is de visietekst ‘Werken in de eerste graad’ een hefboom en een richtpunt hieromtrent geworden. Landelijk zijn er de hervormingsplannen secundair onderwijs met achtereenvolgens de zgn. nota-Monard en de eerste oriëntatienota van minister Smet. Binnen scholengemeenschappen en scholen leven vragen, discussies en hier en daar ook plannen. Onmiskenbaar heeft het middenschools gedachtegoed en het bestaan van middenscholen en St.A.M. bij dit alles een rol gespeeld en wordt er vaak in onze richting gekeken, wat ook de houding is die men t.o.v. de middenschoolgedachte en t.o.v. de eerste graad van vandaag en morgen aanneemt.

Het congres wil dit vanuit vier invalshoeken benaderen:

- De overgang basisonderwijs – secundair onderwijs

- Groeien in studiekeuze, studieloopbaanbegeleiding en oriëntering

- De B-stroom

- De zin en de praktijk van gemeenschappelijke basisvorming in de A-stroom

In referaten, tweegesprekken en werksessies worden verschillende inzichten naar voor gebracht en getoetst aan de schoolse praktijk. Scholen leren hierin van elkaar. Prominente sprekers zetten hen daar bij op weg.

Hieronder een overzicht van de sprekers en de gespreksonderwerpen.

  • Overgang BaO - SO - Simon Boone
  • De B-stroom - Jan Tallon
  • Groeien in studiekeuze, studieloopbaanbegeleiding en oriëntering - Johan David & Walter Van Dam
  • Zin en praktijk van gemeenschappelijke basisvorming in de A-Stroom - Roger Standaert en Dominiek Desmet


Echo’s uit de werkgroepen kan u hieronder vinden. Met dank aan de studenten-verslaggevers en hun begeleiders uit de lerarenopleidingen van de Katholieke Hogeschool Limburg, Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en de Artevelde Hogeschool Gent.

 

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016

Comments