In ons archief kunt u allerhande teksten raadplegen die aansluiten bij de vier basisdoelen van St.A.M. De teksten worden thematisch gerangschikt.

1. De middenschoolleerling: opvang van alle basisschoolverlaters

 • Opvang van alle leerlingen in de middenschool
  Valeer Schodts, voorzitter St.A.M. 2002 

 • Gelijke onderwijskansen: echt of fake ?
  Valeer Schodts, voorzitter St.A.M. 2002

 • Kommer en kwel
  Uit: IVO nr. 112, 29e jaargang, juli, augustus, september 2008 - Walter Van Dam, directeur

  Sint-Maartenmiddenschool Beveren & ondervoorzitter van St.A.M.

2. Brede eerste graad en basisvorming voor allen

 • Basisvorming voor alle jongeren
  Openingsreferaat Zeventiende middenschoolcongres, 22 mei 2001, Valeer Schodts, voorzitter St.A.M.

 • Basisvorming en het verwerven van sleutelcompetenties
  Openingsreferaat Achttiende middenschoolcongres, 7 mei 2002, Valeer Schodts, voorzitter St.A.M

3. Positief omgaan met verschillen bij het leren

 • Meerwaarde van verscheidenheid
  Openingsreferaat Zestiende middenschoolcongres, 30 mei 2000, A. Uytterhoeven

 • Powerpointvoorstelling 'Positief omgaan met verschillen in de leeromgeving'
  Samenvatting (powerpoint) van het openingsreferaat van het twintigste middenschoolcongres, 
  18 mei 2004, Johan L. Vanderhoeven

 • Powerpointvoorstelling 'Ijken, herijken, ontwikkelen'
  Powerpoint-voorstelling door Johan L. Vanderhoeven n.a.v. de voorstelling van het boek 'Positief 
  omgaan met verschillen in de leeromgeving' tijdens de Algemene vergadering op 21 oktober 2004

 • Positief omgaan met verschillen in de leeromgeving: onderwijskundige consequenties voor de authentieke middenschool
  Verslag van de Algemene Vergadering Plus van 26 januari 2005; basistekst voor het middenschoolcongres op 3 en 4 mei 2005 (artikel verschenen in  Stamper 3, maart 2005) 

 • Positief omgaan met verschillen in authentieke middenscholen: als leren uitdaagt tot het opzoeken van grenzen
  Powerpoint-voorstelling door Peter Op 'tEynde - openingsreferaat 21ste middenschoolcongres ​3 en 4 mei 2005

 • Leerplannen en differentiëren 1
  IVO-artikel geschreven door Ludo de Caluwé

 • Leerplannen en differentiëren 2
  IVO-artikel geschreven door Ludo de Caluwé

 • Over droom en daad en alles daartussen
  Artikel geschreven door Walter Van Dam

4. Mogen groeien in studiekeuze en positieve oriëntering

 • Over sluizen en bruggen: authentieke middenscholen en de waterval
  Toespraak op de Algemene vergadering van St.A.M. van 22 oktober 2001, Walter Van Dam,
  directeur Sint-Maartenmiddenschool Beveren & lid van de Raad van Bestuur van St.A.M

 • Uitstel van studiekeuze en de authentieke middenschool
  Toespraak op de Algemene vergadering van St.A.M. van 22 oktober 2001, Geert Schelstraete, secretaris-generaal VVKSO.

 • Als we een paard lang genoeg een ezel noemen, dan wordt het er misschien wel een.
  Uit: IVO nr. 94, 25e jaargang, januari, februari, maart 2004 - Walter Van Dam,
  directeur Sint-Maartenmiddenschool Beveren & ondervoorzitter van St.A.M

 • Determineren of oriënteren? Moderne Wetenschappen heruitgevonden 
  Uit: IVO nr 95, 25e jaargang, april, mei, juni 2004- Walter Van Dam,
  directeur Sint-Maartenmiddenschool Beveren & ondervoorzitter van St.A.M

 • Economisch denken versus onderwijsontwikkeling 
  Uit: IVO nr 98, 26e jaargang, januari, februari, maart 2005- Walter Van Dam,
  directeur Sint-Maartenmiddenschool Beveren & ondervoorzitter van St.A.M

 • Van rode draden tot blauwdrukken, een diep gekleurde beleidsvisie
  Uit: IVO nr. 110, 29e jaargang, januari, februari, maart 2008 - Ludo de Caluwé,
  directeur PiusX-Middenschool, Antwerpen & voorzitter van St.A.M

 • Zo gezegd in St.A.M.-Vlaanderen
  Uit: IVO nr. 111, 29e jaargang, april, mei, juni 2008 - Ludo de Caluwé,
  directeur PiusX-Middenschool, Antwerpen & voorzitter van St.A.M.

5. St.A.M. 25 jaar: erkenning en uitdagingen

Op 17 februari 2009 uur vierden we plechtig en feestelijk onze eerste kwart eeuw met een rist genodigden in het Consciencegebouw van het Departement Onderwijs in Brussel. We hoorden prominente gastsprekers, ontvingen lof maar ook uitdagingen en huiswerk voor morgen.

Naast Chris Smits, secretaris-generaal VVKSO, voerden Roger Standaert, directeur Entiteit Curriculum Departement Onderwijs, Idès Nicaise, sectorhoofd Onderwijs en Arbeidsmarkt Hoger Instituut van de Arbeid en Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, het woord. St.A.M.-voorzitter Ludo de Caluwé rondde af.

 

Hier kan u de toespraken downloaden van …

 

 • Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
   

 • Chris Smits, secretaris-generaal VVKSO
   

 • Ludo de Caluwé, voorzitter St.A.M.
   

 • Walter Van Dam, ondervoorzitter St.A.M., schreef over deze feestelijke gebeurtenis een artikel in IVO_februari 2009.StAM.Verjaardagsbedenkingen

6. Hervormingen secundair onderwijs

Een hervorming die schittert?

7. Terugblik op St.A.M.-congressen uit 2008 / 2009 / 2011 / 2012

 

 

Contactgegevens

Kempische Steenweg 400

3500 Hasselt

T: 011 27 84 61

info [at] lien-vlaanderen [dot] be


Lid worden

© Copyright LIEN Vlaanderen 2016